środa, 29 kwietnia 2015

Was ist Heimat ?

  Heimat – pojęcie określające po części wyimaginowaną, po części realnie istniejącą krainę lub miejsce, budzące poczucie więzi oraz będące konstytutywne dla tożsamości z racji rzeczywistego pochodzenia lub „pierwotnego” poczucia bliskości.
Doświadczenie to wiąże się pierwotnie z przestrzenią doznań i przeżyć jednostki, a następnie przyswajane jest przez większe zbiorowości (grupy, regiony, klany, narody, ludy) i jako takie przekazywane z pokolenia na pokolenie w formie tradycji za pośrednictwem rodziny, innych instancji socjalizacji i programów politycznych. W praktyce językowej Heimat odnosi się zasadniczo do miejsca (rozumianego także jako kraina), w które człowiek wrasta od urodzenia i w którym podlega wczesnej socjalizacji, kształtującej następnie jego tożsamość, charakter, mentalność, postawy czy wreszcie światopogląd. Dlatego pojęcie to ma dwa podstawowe wymiary: zewnętrzny, odwołujący się do przestrzeni doświadczeń, oraz wewnętrzny, odwołujący się do kształtowania uczuć i postaw; oba te wymiary sprawiają, że w pojęciu Heimat (ponieważ wiąże się ono pierwotnie z doświadczeniem dzieciństwa) mieszczą się komponenty emocjonalne, estetyczne i wreszcie ideologiczne. Ten wielowymiarowy termin, zawierający zawsze emocjonalny element „pierwszych doświadczeń”, oznaczać też może zdobywane później poczucie zadomowienia i odnosić się do sfery duchowej, kulturowej, językowej jak również politycznej w życiu dorosłym

  Właśnie - co to jest ? Z urodzenia, czy z życia ? Ta co rodzi, czy ta co jeść daje ? Dla każdego chyba jest inna. I dlatego pewnie na to pytanie jedna odpowiedź nie istnieje. Tych odpowiedzi mogą być miliony...
 Źródło cytatu - Transodra

Berlin 2015

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dodając komentarz:
- jeśli masz stronę/bloga na innej platformie wybierz: "nazwa/adres URL'', gdzie w polu "nazwa" wpisujesz nazwę, w polu "URL" wklejasz adres strony/bloga. Jeśli nie posiadasz takowych - po prostu wpisz swój nick w polu "nazwa". Będzie miło zwracać się "po nazwie"
- jeśli wybierasz "Anonimowy" - na końcu komentarza wpisz swój nick.
Weryfikacja obrazkowa jest wyłączona. Dzięki za wpis.