poniedziałek, 20 listopada 2017

Budowa


Trzciniec, ul. Młodych Energetyków  Mury pną się do góry. Wszyscy mamy nadzieję, że przed nami jeszcze kilkadziesiąt lat życiodajnej zamiany energii chemicznej neogenicznych cypryśników w napędzający ten świat uporządkowany strumień ładunków elektrycznych...